Wielengids

Actievoorwaarden

Home  >>  Actievoorwaarden

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Maak kans op Oxxo wielen”, hierna te noemen: “actie”. Deze actie wordt georganiseerd voor het merk Oxxo door de website Wielengids.nl (Eigenaar is Continental Banden Groep B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barneveld). Iedereen die deelneemt aan de actie gaat automatisch met deze voorwaarden akkoord.

De “actie” wordt georganiseerd door Wielengids.nl (eigenaar is Continental Banden Groep B.V.)

De actie is geldt alleen voor het wielenmerk Oxxo.
Postadres:
Wielengids.nl (Continental Banden Groep B.V.)
Postbus 11
3770 AA Barneveld

De actie wordt aangeboden aan iedereen die de vraag goed heeft beantwoord.

Wielengids.nl is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden of de voorwaarden van toepassing op deze specifieke actie zelf te wijzigen. Een herziene versie van de voorwaarden zal na een dergelijke wijziging zo spoedig mogelijk op de actiesite van de actie (www.wielengids.nl/actie) worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging. Indien er een wijziging in de actievoorwaarden komt, is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor het lezen hiervan en de deelnemer is vanaf het moment van publicatie gebonden aan de nieuwe actievoorwaarden.

Elk in Nederland woonachtig natuurlijk persoon is gerechtigd aan deze actie deel te nemen. Er bestaat geen verplichting voor consumenten tot deelname aan de actie. De actie loopt van 3 februari 2014 tot 7 maart 2014.
Als je jonger bent dan 16 jaar dient je wettelijke vertegenwoordiger expliciet toestemming te geven voor deelname aan een actie. Indien in de redelijke opinie van Wielengids.nl gewenst, moet deze toestemming aantoonbaar gemaakt kunnen worden.

Indien zij dat noodzakelijk acht, is Wielengids.nl te allen tijde gerechtigd deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname aan de actie.
Beantwoord in de actieperiode de prijsvraag en iedereen die deze vraag goed beantwoordt maakt kans op een set Oxxo wielen! (Setprijs maximaal € 500,-.)

Deelnemers dienen juiste en volledige gegevens te verstrekken. Incorrecte of onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen. De prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld.
Alle persoonsgegevens dieWielengids.nl verkrijgt in het kader van deze actie zullen vertrouwelijk en conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.

Wielengids.nl. kan gegevens van deelnemers gebruiken voor direct marketing doeleinden, zoals het versturen van nieuwsbrieven of om deelnemers op de hoogte te brengen van nieuwe producten of acties van Wielengids.nl.
Wielengids.nl behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de actie stop te (laten) zetten dan wel de vorm van de actie of de actie zelf te wijzigen.
Over de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Wielengids.nl, de medewerkers van Wielengids.nl en de door Wielengids.nl ingeschakelde derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit een actie voortvloeiende handeling, voor zover dit is toegelaten door de wet.

Deelname is uitgesloten voor werknemers van Continental Banden Groep B.V.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *